Alimentarea cu apă/canalizre

Serviciul de alimentare cu apă și canalizare cu stație de epurare este furnizat pe raza comunei Secuieni, de către serviciul public de interes local, specializat, cu personalitate juridică, organizat în subordinea Consiliului Local al comunei Secuieni, județul Neamț.

Prin intermediul “CONSILIULUI LOCAL SECUIENI – SERVICIUL APĂ CANAL” se asigură:

Serviciul public de alimentare cu apă potabilă și canalizare cu stație de epurare în Comuna Secuieni – deservește în prezent un număr de 300 abonați persoane fizice și 10 abonați persoane juridice, urmând ca prin proiectele ce sunt depuse spre finanțare să conectăm la serviciul de apă și canalizare încă un număr de 1000 de gospodării. Serviciul de canalizare cu stație de epurare va prelua și comuna Moldoveni cu satele Moldoveni și Hociungi, așa cum este prevăzut în Masterplan-ul județului Neamț.

Iluminare publică

În momentul de față serviciul de iluminat public din comuna Secuieni este realizat de către personalul propriu de specialitate al primariei.
Sistemul de iluminat public are o lungime totală a rețelei, în toate satele comunei, la această dată, de 40,3 km.
Rețeaua de iluminat public este distribuită pe rețeaua aeriană de joasă tensiune a unui nr. de 23 de posturi de transformare, are 23 de puncte de comandă a aprinderii-stingerii iluminatului și include un număr total de 933 buc. stâlpi LED joasă tensiune.
Sistemul de iluminat public este realizat cu:

  • 414 corpuri de iluminat cu becuri economice de 35 w/45w
  • 406 corpuri de iluminat cu sursa LED de 30w, 80 lm/w
  • 113 stâlpi fără CIL

Salubrizare

Comuna Secuieni este membru Asociația de Dezvoltare Intercomunitară “ECONEAMȚ”.
Serviciul de salubrizare al Comunei Secuieni se realizează prin contract de delegare prin concesiune a gestiunii serviciului încheiat între A.D.I. ECONEAMȚ și S.C. ROSSAL S.R.L. Roman.

Sănătate

Capitolul Sănătate este unul prioritar care, alături de educație, constituie fundamentul pe baza căruia vom avea o evoluție a generațiilor viitoare sănătoase din punct de vedere psihofizic, dar și bine pregătite în domeniul economic, spre care se vor îndrepta după terminarea studiilor.
Infrastructura de sănătate din comuna Secuieni deține dotările pentru oferirea de servicii de sănătate primară. Aceste servicii reprezintă un factor esențial atunci când evaluăm calitatea vieții în comuna. Populația comunei are acces la servicii primare de sănătate oferite în cadrul unui dispensar modernizat în satul Secuieni ce găzduiește un cabinet medical, urmând a se înființa un cabinet stomatologic și un cabinet pentru desfășurarea activității de recuperare medicală, kinetoterapie și fizioterapie. De asemenea, în satul Butnărești cetățenii au acces la un cabinet medical de familie care deservește satele Bârjoveni, Bogzești, Butnărești, Giulești, Prăjești și Uncești. Comuna Secuieni nu dispune de servicii medicale de urgență și nici de un serviciu de ambulanță situat în localitate, dar acestea sunt accesibile,  fiind situate la o distanță de 12 km din municipiul Roman.

Sari la conținut